névtelenTisztelt Érdeklődő!Bizonyára Ön is számtalan esetben találkozott azzal a problémával, hogy egy településről, vagy annál nagyobb területi egységről szüksége lett volna néhány közérdekű adatra, információra (pl. demográfiai összetétel, lakásállomány, közművek, gazdasági környezet, foglalkoztatottak, stb). Mi magunk is gyakran tapasztaltuk, hogy egy-egy település honlapját felkeresve a településsel kapcsolatos alapvető információkat sem találhatjuk meg, vagy amik megtalálhatók, azok gyakran elavultak, ezért elhatároztuk, hogy készítünk egy olyan honlapot, melyen ezek az adatok lehetőség szerint naprakészen szerepelnek és rövid ismertetőt is adnak a településről.

Ma Magyarországon az ilyen nyers, lehetőség szerint naprakész információk begyűjtése is meglehetősen nehézkes feladat, nem beszélve arról, ha nem csak nyers, feldolgozatlan adatokra van szükség, hanem rendszerezett, elemzett, értelmezett információkra.

A honlapon arra vállalkoztunk, hogy az egyes településekről elérhető és egységes adatállományból - mely a KSH Település Statisztikai Adatbázis Rendszere (T-STAR) - az ország összes településéről, kistérségéről, járásáról, megyéjéről régiójáról és az egész országról egy-egy rövid bemutató tanulmányt készítsünk. A tanulmányok a vizsgált területi egységgel kapcsolatos alapvető statisztikai információkat tartalmazzák, ugyanakkor az egyes települések összehasonlíthatósága érdekében a területi egységek adatait fajlagos mutatókon keresztül is bemutatjuk.

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét arra, hogy a honlapon megtalálható tanulmányok adatforrása a KSH T-STAR adatbázisa (www.ksh.hu), a tanulmányokban azokból levont következtetések a honlap készítői által kidolgozott, saját módszertanon alapulnak.

A tanulmány rávilágít egy-egy település sajátosságaira, arra, hogy miben tér el az országos átlagtól, az általános trendektől. Ha lekérjük pl. Felcsút (hogy egy oly sokak által ismert nevű települést említsünk) tanulmányát, akkor meglepődve tapasztalhatjuk, hogy mennyiben más, mint egy tipikus magyar település. Az egyedisége több egyéb különleges tulajdonsága mellett pl. abban nyilvánul meg, hogy a 40 évesnél fiatalabb korosztályok aránya rendre magasabb, mint az országos, régiós, vagy megyei átlag, hogy a születési ráta másfélszerese, a halálozási ráta fele az országban megfigyelhető általános trendeknek. Ugyanitt arra is figyelmesek lehetünk, hogy itt a lakosság lélekszámában természetes növekedés van, míg az ország lélekszáma csökken, hogy csak a 2012-es évben 1,16%-al növekedett a falu lakosságának száma, míg az ország lakossága 0,39%-al csökkent. A falu az európai trendekhez képest is gyakorlatilag egy demográfiai hullámhegy felfelé ívelő szakaszában van, ami hazánkban igen ritka jelenség manapság.

Az ilyen és ehhez hasonlatos adatok tesznek egyedivé egy-egy települést, és az ilyen adatok olvasása után merülnek fel bennünk olyan kérdések, hogy mitől más ez a település, mit csinálnak jobban, hogyan járjunk el, hogy a mi településünk is ilyen sikeres legyen. A példa persze - azon túl, hogy a tényleges adatokat valósághűen tükrüzi - sarkított, mert ezen falu sikeressége nehezen megismételhető, viszont abból a szempontból mindenképpen helytálló példaként szolgál, hogy az ilyen különlegességeket is képes feltárni az általunk készített tanulmány.

A példában szereplő megfigyelések kapcsán is arra biztatunk mindenkit, hogy használja bátran a honlapot, és annak szolgáltatásait, és akár a tanulmányokkal, akár a honlappal kapcsolatban kérdése, kérése merülne fel, akkor keressen minket az oldal levelező rendszerén keresztül!


Üdvözlettel:
Csegény Péter
A kutatás vezetője


Tanulmányok

A településekre vonatkozó alaptanulmányok szabadon letölthetők és forrás megjelöléssel felhasználhatók.
A tanulmányok elkészítésének menete:
 • Válassza ki, hogy melyik évre vonatkozó tanulmányt szeretné elkészíttetni!
 • Válassza ki, hogy melyik település tanulmányát szeretné elkészíttetni!
 • Kattintson a „Tanulmány generálása” gombra!
 • Egy új ablakban/fülön elkezdődik a tanulmány generálása, mely az egyszerre jelen lévő felhasználók számától függően rövidesen (néhány másodpercen belül) el is készül
Az adatok keletkezési évének kiválasztása
A KSH T-STAR adatbázisok közül a 2009-2013 időszakra elérhető adatokból készíthető tanulmány, így csupán ezen évek kiválasztása lehetséges!


A település kiválasztása
Kattintson a települések listájába, kezdje el beírni a település nevét, majd válassza ki a listából!

Profil kutatás


Tisztelt olvasó!

A honlapon az egyes területi egységek tanulmányai és a KSH-tól átvett T-STAR adatok díjmentesen hozzáférhetők, letölthetők és forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók. Ezt egyrészt a KSH-tól letöltött adatok miatt - melyekhez minden honfitársunkhoz hasonlóan mi magunk is díjmentesen jutunk - is lehetővé tesszük, másrészt a saját munkánk egy részének szabad felhasználhatóságával is hozzá kívánunk járulni a közvetlen környezetünk jobb megismeréséhez úgy, hogy Önnek már ne kelljen sok-sok órai rendszerezéssel, számolással és elemző munkával eljutniuk az általunk már előállított információkhoz.

Az eddig elvégzett és a későbbiekben ránk váró feladatok azonban a sok befektetett munkán túl költségekkel is járnak, ezért arra kérjük Önt is, hogy áldozzon az idejéből néhány percet arra, hogy kitölti a linken található rövid kérdőívet. Maga a kérdőív egy látogatói profil felméréshez szolgáltat adatokat, mely az oldalon potenciálisan hirdetők dolgát könnyítheti meg a látogatói kör jobb megismerésével. Ez tartósan biztosíthatja a honlap pénzügyi hátterét.
A profil kutatás számunkra is segítség lehet abból a szempontból, hogy az olvasói kör jobb ismerete következtében az érdeklődésüknek jobban megfelelő információkkal egészíthetjük ki az elkészült tanulmányokat.

A profilkutatatás az oldal látogatóinak demográfiai adatait és az érdeklődési körüket kívánja feltárni, így a kutatás kérdései is erre irányulnak. A közvélemény-kutatásokhoz hasonlatosan a válaszokat bizalmasan kezeljük, azok csak összesítve kerülnek megjelenítésre, melyeket az oldalra visszatérve az olvasók rendszeresen nyomon követhetnek, az "Oldal látogatóinak profilja" linken.

A profilkutatás jelenleg még nem indult el!


Módszertan

Általános ismertető

A honlap ismertetőjében olvasott példán keresztül jól érzékelhető, hogy a tanulmány segítségével bárki elhelyezheti a települését az egyes vizsgált tulajdonságok mentén a tőle nagyobb területi egységek viszonyrendszerében, ami rávilágít arra, hogy pl. egy település az adott kérdésben milyen mutatóval rendelkezik, és a települést magában foglaló kistérség, járás, megye, régió és az ország adatai ugyanezen kérdésben hogyan viszonyulnak hozzá és egymáshoz.

A rendelkezésre álló adatállomány igen részletes elemzéseket tesz lehetővé az egyes területi egységek vonatkozásában, azonban a honlapon egy rövidebb ismertetőre törekszünk csupán, melyet igény szerint részletesen is elkészítünk egy-egy területi egységre. A rövidebb ismertető nem minden adatot ölel fel a felhasznált adatbázisból, de a fontosabbakat igyekszik bemutatni.

 1. bővebben ...

  A KSH T-STAR adatainak ilyen módon történő felhasználásának ötlete nem újszerű, hiszen szociológusokból álló csapatunk már korábban is kísérletett tett ezen adatforrásból történő - akkor még ofline - sztenderd tanulmányok előállítására, de az akkori munka érdeklődés hiányában félbemaradt.

  Több honlap is foglalkozik az ország egyes területi egységeinek bemutatásával, akár az általunk használt adatbázis felhasználásával is, de egyik esetében sem találkoztunk még azzal, hogy az adatokat értelmező, feldolgozó, azokat táblázatok és ábrák segítségével is illusztráló tanulmány legyen az adatbázis „végterméke”, így ebből a szempontból ez a vállalkozás hazánkban úttörő szerepet tölt be.


  Az adatállomány által vizsgálható területek:

  • Területi elhelyezkedés, településszerkezet, földrajzi adottságok;
  • Demográfiai összetétel;
  • Lakásállomány, és annak minősége;
  • Lakókörnyezet;
  • Közművek, környezeti terhelés, egyéb ingatlanok;
  • Infokommunikáció;
  • Gazdasági környezet;
  • Vállalkozások;
  • Foglalkoztatás, munkanélküliség;
  • Gépjárműpark;
  • Bölcsődei, óvodai ellátás;
  • Iskolai ellátás;
  • Kultúra, művelődés;
  • Egészségügyi ellátások;
  • Különböző szociális ellátások: nyugdíjak, pénzbeli ellátások, segélyezés.

  A tanulmányok elkészítése folyamatosan történik, egy-egy újabb tanulmány elkészültéről a közösségi médiában folyamatosan beszámolunk, ugyanakkor itt is minden esetben jelezzük, hogy az egyes területi egységekhez tartozó tanulmányok elkészültek-e, valamint ismertetjük ezen tanulmányokkal, azok korlátaival kapcsolatos fontosabb tudnivalókat.

  Az oldalon található tanulmányok forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók, és arra biztatunk minden olvasót, hogy az itt található adatokat bátran használja is. Ugyanakkor, mivel a területi egységekhez tartozó tanulmányokban mi is használtunk forrást – a már korábban említett KSH T-STAR adatbázisát –, ezért arra kérünk mindenkit, hogy a forrásmegjelölésnél erről se feledkezzen meg!

  Jelenleg a települési szintű tanulmány tesztelése folyik, reményeink szerint a napokban az ahhoz a menüponthoz tartozó részek meg is telnek tartalommal.
Az adatforrásról

A területi statisztika célja
A területi statisztika a természeti, környezeti, gazdasági és társadalmi jelenségekről, folyamatokról szolgáltat térben lokalizált, a településekhez, területegységhez kötött adatokat s ezekre támaszkodó elemzéseket

 1. bővebben ...

  A területi statisztika célja, hogy a KSH adatgyűjtési rendszeréből származó, illetve a külső szervektől átvett adatok, információk felhasználásával biztosítsa a

  • döntéshozatal különböző szintjein működő választott képviselők,
  • az államigazgatás és az önkormányzatok vezetői és szakapparátusai,
  • az érdekképviseleti szervek,
  • a tudományos kutatás és a felsőoktatás,
  • a tömegkommunikáció intézményei, valamint
  • a széles társadalmi közvélemény
  tájékoztatását, információellátását a megfelelő területi részletességű regionális, megyei, kistérségi, települési adatközlések és elemzések közreadásával, illetve teljesítse a területi adatszolgáltatásokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeket (EUROSTAT, OECD, stb.).

  Az adatgyűjtés gyakorisága: 1 év
  A területi statisztika tartalma: A területi statisztika tartalma a régiók, megyék, kistérségek, települések és ezen belül a városok, illetve további funkcionális területi egységek helyzetének és fejlettségének részletes és átfogó vizsgálata a megfelelő területi szinten biztosítható adatok felhasználásával.

  A területi statisztika adatforrásai:

  1. Az OSAP (Országos Statisztika Adatgyűjtési Program) kormányrendeletben előírt közvetlen KSH adatgyűjtések és a hivatalos statisztikai szolgálat más tagjai által gyűjtött, átvett adatok.
  2. KSH-n kívüli szervektől származó adatátvételek:
  • Állandó népesség adatai, forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
  • Terület adatok, forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
  • Nyilvántartott álláskeresők adatai, forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat
  • A közforgalmú és fiókgyógyszertárak adatai, forrás: ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
  • Igazságügy-statisztika adatai, forrás: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
  • SZJA adatok , forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  • Önkormányzatok költségvetési adatai, forrás: Magyar Államkincstár
  • Meteorológiai adatok, forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat
  • Nyugdíjasok, nyugdíjak, forrás: Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság
  • Közutak, forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
  • Védőnők, forrás: Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
  • Könyvtár, mozi, múzeum, közművelődési intézmény, színház, levéltár, forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Személygépkocsik, teherszállító gépjárművek, forrás: Belügyminisztérium

  A településstatisztikai adatbázisrendszer (T-STAR) rövid története:
  A T-STAR a KSH településstatisztikai adatbázisrendszere, amely az ország valamennyi településére településstatisztikai szemszögből gyűjti egybe a legfontosabb számszerű információkat, idősorrendben és témacsoportonként rendszerezve. Az adatok Oracle adatbáziskezelő rendszerben vannak. Egy adott év adatait több közigazgatási állapot szerint is le lehet kérdezni. Minden év lekérdezhető az adott év január 1-jei közigazgatás szerkezetében, vagy bármelyik korábbi évre 1997-ig visszamenőleg. Ha a lekérdezés az 1997. évnél korábbi időpontra vonatkozik, akkor az csak az 1997. január 1-jei szerkezetben lehetséges.
  A T-STAR két fő részre tagozódik: a teljes rész az ország valamennyi településére, a városi rész csak a városokra tartalmaz - az előbbieken felüli - adatokat. Külön panel tartalmazza valamennyi településre a népszámlálások legfontosabb adatait, valamint a teljes területi számjelállományt.
  A KSH településsoros adatokkal 1965, 1970, 1975. évekre vonatkozóan rendelkezik, majd 1980-tól évente. A T-STAR Oracle-ba integrált rendszere tartalmazza az 1980-as, az 1990-es, illetve a 2001-es népszámlálást, valamint az éves rendszerességű adatok esetében az 1985-ös állományt, és 1990-től évente tartalmazza az adatokat. Ez azt jelenti, hogy egyéb évek állományai a KSH archívumából kereshetők vissza, tehát a rendszerből közvetlenül nem érhetők el.

  Forrás: KSH


  A településstatisztikai adatfelvételről bővebb információhoz a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapjáról juthat!
A rendelkezésre álló adatok köre

Ahogy az az adatforrásoknál is olvasható, a területi statisztika számtalan területet felölel, tematikájában rendkívül szerteágazó. Ennek köszönhetően az általa használt adatok száma is igen nagy, ami a tanulmányok elkészítésének széles spektrumát teszi lehetővé, hiszen egy rövidebb általános tanulmánytól, a több száz oldalt felölelő igen részletes elemzésekig bármilyen települési tanulmány elkészíthető.

Az ingyenesen hozzáférhető teljes adatállomány 948 db változóból áll, melyek listája részletesen itt olvasható.


Kapcsolat

Írjon nekünk!

Linkek:

Szakmai Linkek:


Egyéb linkek:
Egyedi szauna építés, szauna kellékek
Linkland linkkatalógus

MEGAPORT

Minden honlap életében eljön az az idő, amikor több látogatót szeretne a google segítségével szerezni. Ehhez nyújt segítséget a www.veteranlink.hu keresőoptimalizálás szakértői csapata. Ha jobb helyezést szeretne elérni a legnagyobb keresőben, bízza meg csapatunkat!

Írjon nekünk!

Amennyiben a honlap tartalmával vagy az elkészült tanulmányokkal kapcsolatban kérdése van, akkor azt kérjük, hogy itt jelezze!

Azon látogatók levelét is szívesen vesszük, akik hibát, esetleg pontatlanságot találnak a honlapon, vagy a tanulmányokban.


e-mail